Make your own free website on Tripod.com


NAMEN EN NUMMERS
van de dwergplaneten

Vanaf de baan van Pluto tot verder in de ruimte treffen we in het zonnestelsel de Kuipergordel aan. Deze vormt een soort mantel om het zonnestelsel heen en bestaat voornamelijk uit brokken rots en ijs. Als wat grotere ijsblokken van deze gordel beschouwt men de ijs- of dwergplaneetjes Eris en Pluto. Eris is een tamelijk nieuwe naam voor ons en het is ook niet vanzelfsprekend dat deze dwergplaneet, die in 560 jaar om de zon draait, een eigen naam heeft gekregen. Maar als volgt.

Nieuw ontdekte kleine hemelvoorwerpen zoals dwergplaneten krijgen (van de IAU) steeds een voorlopig nummer en misschien een eigen naam. Naast de ijsdwerg Pluto zijn er nog veel plutino's aangetroffen, kleinere ijsdwergen. Zij hebben een doorsnede van enkele honderden tot enkele duizenden kilometers. Tot er een gevonden werd die groter was dan Pluto (2300 km), nl. Eris (2400 km) die zelfs ook weer eigen een maantje heeft, Dysnomia genaamd.
Aan Eris werd het nummer 2003 UB313 meegegeven, een nummer waaruit we diverse gegevens over de dwerg kunnen afleiden.

In de eerste plaats het jaartal van ontdekking, oktober 2003. De eerste helft van januari wordt aangegeven met een A, zodat de tweede helft van oktober de U meekrijgt (I wordt daarbij overgeslagen). De B geeft aan dat het het tweede object was dat in deze tijdperiode werdt waargenomen. Het 25e voorwerp werd zo UZ, maar er werden daar in deze weken veel meer voorwerpen opgemerkt. Het 26e ontdekte object in deze periode kreeg dan het getal UA1 mee. Op deze wijze houdt 2003 UB313 dus in dat dit het 7827e van de in dit tijdbestek gevonden voorwerp is.
Iets anders wordt het wanneer de baan van zo'n voorwerp goed is vastgelegd. Dan krijgt het een nieuw nummer dat in dit geval 136199 is geworden. Tenslotte echter werd het de ontdekkers (Mike Brown) toegestaan aan zijn dwergplaneet een echte naam te geven en die werd Eris.

Toch is het op zijn minst opmerkelijk dat je met het vinden van brokken ijs in de ruimte een goede boterham kunt verdienen.

* - *
sinds 7/7/7 leest u dit als  e